Amaçlar

Vakıf amacı, genel olarak matbaacılık sektörünün sorunlarını tespit ederek, yasal, ahlaki, sosyal, ekonomik çözümleri için çaba sarf etmektir.

Matbaacılık sektörünün her kesiminde çalıştıran ve çalışanların sosyal, ekonomik, kültürel, hukuki bilgi ve dayanışmalarını sağlamak.

Matbaacılık sektörünün gerektirdiği her türlü eğitimi, her seviyede ve türde vermek ve verilmesini sağlamak.

Kurs, seminer, brifing, panel, sempozyum, çıraklık-kalfalık eğitimi, beceri kazandırma faaliyetlerinde bulunmak.

Yaygın ve özgün eğitim kurumlarını kurmak veya kurdurmak.

Kurulmuş veya kurulacak eğitim kurumlarını desteklemek, ortak olmak, satın almak, faaliyetlerine katılmak, işletmek, işlettirmek ya da bu hizmetleri doğrudan Meslek mensuplarına çalışan ve çalıştıranlarına sosyal, ekonomik yardımlarda bulunmak.

İhtiyaç sahibi sektör mensuplarının her seviyedeki eğitimleri için gerekli giderleri karşılamak.

Sektör mensuplarına sektördeki tüm yenilikleri, değişmeleri, ihale duyurularını, yasal değişiklikleri iletmek, bilgi sahibi olmalarını sağlamak. Sergi, fuar, gösteri düzenlemek, düzenletmek, düzenlenmesine katkıda bulunmak.

Matbaacılık sektörü konularında bilimsel araştırma yapmak, yapan kişi yada kuruluşlara yardım etmek.

Matbaacılık sektörü (Basım, yayın, Reklamcılık, Film, Dizgi, Baskı, Kağıt, Malzeme ve Yan Sektör ile Mücellitlik, v.s.) için müşavirlik yapmak, her türlü mesleki, teknik ve hukuki sorunlarını çözmede maddi, manevi ve hukuki destek sağlamak.

Her türlü sesli, görüntülü, basılı, internet vb. yayınlarda bulunmak.

Vakfın Organları:

1. Mütevelli Heyeti    2. Yönetim Kurulu    3. Denetim Kurulu