Uluslararası BASEV Kongresi Düzenleme Komitesi

Adı / Soyadı Vakıf Görevi
Murat DEMİR Komite Yönetmeni
M. Sermet TOLAN Üye
Alparslan BALOĞLU Üye
M. Akif KAZMAZ Üye
Yahya Tuncer GÖRGÜN Üye