Vizyonumuz


Nitelikli iş gücüne dayanan, rekabetçi, Dünya pazarlarına entegre olmuş basım sanayi.

Misyonumuz


Etkin ve işlevsel sivil toplum kuruluşu olmak.

Sektörel eğitimin öncüsü olmak.

Sektörde kalite standartlarını belirlemek, denetlemek ve referans noktası olmak.

Türkiye’nin bölgesel ve global basım merkezine dönüşmesi için öncü rol oynamak.

Birlik, beraberlik ve ahengi sağlamak; sektörel iletişimi kuvvetlendirmek.

Tarihçe


Basım sektörünün ekonomimizde önemli bir yeri vardır.

Seksenli yıllarda ne yazık sektör bir araya gelip sesini ve gücünü duyurabilecek şekilde bir türlü örgütlenemedi.

On binlerce çalışanı olan basım sektörünün sorunları, bireysel çabalarla çözüme ulaştırılmaya çalışıldı ancak kolay olmadığı ve ilgili yerlere ulaşılamadığı görüldü. 1992’de bir avuç matbaa sahibi, sektörün sorunlarına çözüm aramak üzere bir araya gelerek bir vakıf tartışması başlattı.

Bu tartışma, aralarında fikir ayrılıkları ve kopmalar olmasına rağmen, yeni katılımlarla kuvvetlendi ve 1992 yılında 5.Matbaacılık Fuarı’nda dağıtılan bültenle önce İstanbul, daha sonra tüm Türkiye geneline yayılmak düşüncesi ile gayri resmi de olsa faaliyetler başladı. Alınan prensip kararları doğrultusunda, geçici müteşebbis kurul oluşturularak, hiçbir karşılık beklemeden vakfın mali yükümlülüğünü paylaşan 108 kişi ve kuruluşla gerekli girişimler başladı.

12 Şubat 1993 tarihinde, İstanbul President Hotel’de yapılan tanışma ve dayanışma toplantısı, BASEV’in kurulmasına hız ve güç verdi ve resmi müracaatlar sonucunda, 30 Mart 1993 tarihinde BASEV kuruldu. Kurucu olan 13 kişi arasında görev bölümü yapıldı.

Başkanlığa: İsa TEMEL, İkinci Başkanlığa Orhan HEKİMOĞLU, Genel Sekreterliğe A.Serap ŞENEL, Saymanlığa İhsan ÖZ, Muhasipliğe Mustafa KİBAR, Yönetim Kuruluna Atalay ERDOĞAN, Himmet ERASLAN, İsmet YILMAZ, M.Süleyman ŞENOL, Zekeriya ACAR, Şahap DENİZ, Gültekin ERKAL ve Yücel ÜSTÜNDAĞ getirildi.

Geçici bir süre faaliyetleri kesintiye uğrayan BASEV, 2001 yılında göreve getirilen Başkan C.Aysan ŞAKAR ile çalışmalarına hız verdi ve sektöre karşılıksız hizmet yolunda sınır tanımadan görevine devam etti.

BASEV; 2013 yılında göreve gelen ve aralıksız 4 yıl başkanlık yapan M.Sermet TOLAN, 2017 yılı Mart ayında görevi; Sadettin KAŞIKIRIK ve ekibine devretti.