BASEV Kitapları

Grafik Sanatları için Kimya

Kimyasal işlemler çeşitli grafik sanatı uygulama işlemlerinde temel teşkil ederler ve çoğu diğer işlemlerde önemli rolleri üstlenirler. Bu nedenle, “Grafik Sanatları için Kimya” kitabı, Grafik Sanatları eğitimi kitapları ailesinin temel bir kitabı olarak düşünülmektedir. “Grafik Sanatları için Kimya” hem basım sektörü hem de okullarda meslek kimyası derslerinde kaynak kitap olarak kullanılmak üzere tasarlanmış bilgilendirici temel bir ders kitabıdır. Kitap, kimya altyapısı olmayan kişilerin kimyanın temeli hakkında bilgilerini geliştirmek için ilk üç bölümü kolaylıkla okuyabilecekleri bir şekilde organize edilmiştir.
Kitap daha sonraki bölümleri grafik sanatlarının çeşitli alanlarında yer alan kimya konularına doğru ilerlemektedir.

Saygılarımızla
Basım Sanayi Eğitim Vakfı

Cumhuriyet Döneminde Türkiye Matbaacılık Tarihi

Cumhuriyet döneminin matbaacılık tarihi yazıldı Tarih Vakfı, BASEV (Basım Sanayii Eğitim Vakfı) ve Yapı Kredi Yayınları işbirliğiyle piyasaya çıkarılan Cumhuriyet Döneminde Türkiye Matbaacılık Tarihi (CDTMT) kitabı araştırmacı Gökhan Akçura tarafından kaleme alındı. Cumhuriyet Döneminde Türkiye Matbaacılık Tarihi (CDTMT) kitabı, Cumhuriyet öncesi matbaacılık tarihini özetleyerek başlıyor. Ardından Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu ve İstanbul matbaalarının durumunu ele alıyor.

Matbaacının Kağıt Hakkında Bilmesi Gerekenler

Kağıt… Matbaada kullanılan en pahalı malzeme! Kağıttan kaynaklanan problemleri çözebilmek veya en azından nedenini tespit edebilmek, matbaacılara zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir unsurdur. Günümüzde rekabet artarak devam ediyor; kar edebilmek için en iyi ve en güncel bilgileri edinmemiz gerekir. “Matbaacının Kağıt Hakkında Bilmesi Gerekenler” aşağıda sıralanan başlıkları da içeren bir çok konuda bu gereksinimi karşılıyor