BASEV Kitapları

Ofset Baskıda Temel Teknik Problemler ve Çözümleri

Basım Sektörü; gerek baskı sistemleri, gerekse tedarik zinciri açısından çok büyük ticari hacme sahip bir sektördür.
Sektör içerisinde ofset baskı sitemi; özellikle kağıt ve karton esaslı mamul üretiminde büyük paya sahiptir.
Bu nedenle ofset baskıda, ürünün oluşum aşamasında birçok problem yaşanabilmektedir.
Marmara Üniversitesi akademisyenleri tarafından, yılların tecrübesi ile yoğrularak ve bu bağlamda yoğun bir çaba sarf edilerek hazırlanmış olan “Ofset Baskıda Temel Teknik Problemler ve Çözümleri” adlı bu kitap; yaşanan problemlerin tespiti ve çözüm noktasında iyi bir kaynak niteliğindedir.

Matbaacılıkta Mikroskobik Görüntüler

Tarih yazıyla başlar. İlk resim yazı ise yaklaşık olarak milattan önce 3500 yıllarında Mezopotamya’da Hititler tarafından mağara duvarlarına işlenmiştir. O gün işlenen yazılar ve resimlerin bir kısmı halen çözülememiştir.
İnsanlar resimler çizerek iletişim kurmayı yazı ve alfabeden çok daha önce keşfetmişlerdir. Görsel iletişimin yazılı iletişimden daha önce keşfedilmesi resimlerin anlam gücünü ortaya koymaktadır. Günümüzde de insanlar öğrendiklerinin %75’ini görerek öğrenmektedirler. Bu nedenle bu özgün görüntülerin matbaacılık mesleğinin görsel olarak anlatılmasına büyük katkı sağlayacağı inancındayım. 03.10.2017-08.10.2017 tarihleri arasında, Beylikdüzü Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Printtek Fuarı’ndaki standımızın duvarlarını süsleyen “Matbaacılıkta Mikroskobik Görüntüler” sergimiz büyük ilgi görmüştü. Şimdi de bu çalışmanın kitabını sizlere sunmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim.

Grafik Sanatları için Kimya

Kimyasal işlemler çeşitli grafik sanatı uygulama işlemlerinde temel teşkil ederler ve çoğu diğer işlemlerde önemli rolleri üstlenirler. Bu nedenle, “Grafik Sanatları için Kimya” kitabı, Grafik Sanatları eğitimi kitapları ailesinin temel bir kitabı olarak düşünülmektedir. “Grafik Sanatları için Kimya” hem basım sektörü hem de okullarda meslek kimyası derslerinde kaynak kitap olarak kullanılmak üzere tasarlanmış bilgilendirici temel bir ders kitabıdır. Kitap, kimya altyapısı olmayan kişilerin kimyanın temeli hakkında bilgilerini geliştirmek için ilk üç bölümü kolaylıkla okuyabilecekleri bir şekilde organize edilmiştir.
Kitap daha sonraki bölümleri grafik sanatlarının çeşitli alanlarında yer alan kimya konularına doğru ilerlemektedir.

Saygılarımızla
Basım Sanayi Eğitim Vakfı

Cumhuriyet Döneminde Türkiye Matbaacılık Tarihi

Cumhuriyet döneminin matbaacılık tarihi yazıldı Tarih Vakfı, BASEV (Basım Sanayii Eğitim Vakfı) ve Yapı Kredi Yayınları işbirliğiyle piyasaya çıkarılan Cumhuriyet Döneminde Türkiye Matbaacılık Tarihi (CDTMT) kitabı araştırmacı Gökhan Akçura tarafından kaleme alındı. Cumhuriyet Döneminde Türkiye Matbaacılık Tarihi (CDTMT) kitabı, Cumhuriyet öncesi matbaacılık tarihini özetleyerek başlıyor. Ardından Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu ve İstanbul matbaalarının durumunu ele alıyor.

Matbaacının Kağıt Hakkında Bilmesi Gerekenler

Kağıt… Matbaada kullanılan en pahalı malzeme! Kağıttan kaynaklanan problemleri çözebilmek veya en azından nedenini tespit edebilmek, matbaacılara zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir unsurdur. Günümüzde rekabet artarak devam ediyor; kar edebilmek için en iyi ve en güncel bilgileri edinmemiz gerekir. “Matbaacının Kağıt Hakkında Bilmesi Gerekenler” aşağıda sıralanan başlıkları da içeren bir çok konuda bu gereksinimi karşılıyor

Matbaacının Mürekkep Hakkında Bilmesi Gerekenler

Matbaa Mürekkepleri ve Mürekkep Üretim Teknolojisi Hakkında En Son Bilgiler. Matbaacının Mürekkep Hakkında Bilmesi Gerekenler kitabının üçüncü baskısı olan bu kitap matbaa mürekkeplerinin bileşenleri, testleri, ofset, flekso, tifdruk ve serigrafi baskı sistemleri için sorun giderme tablolarını içermektedir. Basit ve anlaşılması kolay anlatımıyla bu kitap hem uygulamacılar hem de öğrenciler için referans bir kaynaktır. Bu yeni baskı enerji ile kürlenen mürekkepler ve laklar, mürekkep püskürtmeli yazıcılarda kullanılan mürekkepler, güvenlik ve çevre gibi konuları da içermektedir. Dr. Nelson R. Eldred: Tampa, Florida’da yaşayan, matbaacılık ve baskı teknikleri konusunda danışmanlık yapan, bir çok kitabın yazarı, teknik ve ticari dergilerde makaleler yazan, kağıt ve mürekkep konularında bir çok seminer ve çalıştaylar düzenlemiş bir kişidir.