BASEV Yayınları

01. Matbaacının Kâğıt Hakkında Bilmesi Gerekenler Kitabı

02. Matbaacının Mürekkep Hakkında Bilmesi Gerekenler Kitabı

03. Cumhuriyet Döneminde Türkiye Matbaacılık Tarihi Kitabı (Kitabın Yazarı Araştırmacı Yazar Gökhan AKÇURA’ya; Türkiye Yazarlar Birliği tarafından “2012 Yılı En İyi İnceleme Ödülü” verildi)

04. Grafik Sanatlar için Kimya Kitabı

05. Ofset Baskıda Temel Teknik Problemler ve Çözümleri Kitabı

06. Matbaacılıkta Mikroskobik Görüntüler Kitabı

07. 4.Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu Bildiri Kitabı

08. 1.Uluslararası BASEV Kongresi Bildiri Kitabı

09. 1.Uluslararası Basım Teknolojileri Sempozyumu Bildiri Kitabı

10. 2.Uluslararası Basım Teknolojileri Sempozyumu Bildiri Kitabı

11. 3.Uluslararası Basım Teknolojileri Sempozyumu Bildiri Kitabı

12. Türk Basım Sanayisi Temel Göstergeler ve Eğilimler 2008 Raporu

13. Türk Basım Sanayisi Temel Göstergeler ve Eğilimler 2009 Raporu

14. Türk Basım Sanayisi Temel Göstergeler ve Eğilimler 2010 Raporu

15. Türk Basım Sanayisi Temel Göstergeler ve Eğilimler 2012 Raporu

16. Basım Sanayi Eğitim Vakfı Durum Değerlendirme ve Gelecek Yol Haritası Oluşturma Çalıştayı Raporu

17. Basım ve Yayın Sektöründe Yenilikçilik İçin Mükemmeliyet Merkezi Projesi Sektör Analiz Raporu

18. İlk Yardım Bilgisi Kitabı

19. Matbaa Çalışanları İçin Çalışma Ortamının Fiziksel Koşulları ve Sağlık Kitabı

20. Matbaacılıkta Kullanılan Solventlerin Çalışanların Sağlığı Üzerindeki Etkileri Kitabı

21. Basım Sektörü Meslek Rehberi