BASEV Mütevelli Heyeti Yeni Başkanını Seçti

Sektörümüzün ilk ve tek eğitim vakfı olan Basım Sanayi Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti 2022 Yılı Olağan Toplantısını; 22 Mart 2023 tarihinde BASEV Toplantı Salonunda gerçekleştirdi.

GÜNDEM
01. Yoklama.
02. Açılış ve saygı duruşu.
03. Toplantı Divanının oluşturulması ve Divana toplantı
tutanağını imzalama yetkisi verilmesi.
04. Yönetim Kurulu 2022 yılı faaliyet raporu, vakfın ve iktisadi
işletmenin gelir-gider tabloları ve bilançoları ile Denetim
Kurulu raporunun okunması, görüşülmesi, ayrı ayrı oylanmak suretiyle Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası.
05. Vakfın ve iktisadi işletmenin 2023 yılı tahmini bütçesinin
okunması, görüşülmesi ve oylanması.
06. Vakıf Senedi 11.Maddesi gereği, Vakıf İç Tüzüğü ile ilgili
Yönetim Kurulu’nun teklifi, görüşülmesi ve oylanması.
07. Mütevelli Heyeti üye adaylarının görüşülmesi ve
oylanması.
08. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu 8 (sekiz) asıl ve 5
(beş) yedek üyeleri ile Denetim Kurulu 3 (üç) asıl ve 2 (iki) yedek üyelerinin seçimi.
09. Dilek ve temenniler.
10. Kapanış.

Vakıf Koordinatörü Yahya Tuncer GÖRGÜN toplantıyı açtı ve tüm katılımcıları; Türk Bayrağı’nı saygıya, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu, Ebedi Başöğretmen ve Ebedi Başkomutan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerin, vakıftan, sektörden, sektör paydaşlarından ve sektör eğitim kurumlarından yitirilen tüm BASEV Dostlarının manevi huzurunda saygı duruşuna ve istiklal marşını birlikte söylemeye davet etti.

Verilen tek önerge doğrultusunda;

Divan Başkanlığına                             Semih YALÇIN

Divan Başkan Yardımcılığına             Engin KURT

Divan Sekreterliği ve Oy Sayımı için   Hakan SEYİTHANOĞLU oybirliğiyle seçildiler.

Yönetim Kurulu 2022 yılı faaliyet raporu, Vakıf ve İktisadi İşletmenin 2022 yılı gelir tabloları ve bilançoları ile Denetim Kurulu 2022 yılı raporu okundu.

Söz konusu raporlar ile gelir tabloları ve bilançolar görüşmeye açıldı, konu ile ilgili görüş beyan eden olmadı. Yönetim Kurulu 2022 yılı faaliyet raporu, Vakıf ve İktisadi İşletmenin 2022 yılı gelir tabloları ve bilançoları ile Denetim Kurulu 2022 yılı raporu ayrı ayrı oylandı ve tamamı oybirliğiyle kabul edildi ve Vakıf Yönetim Kurulu ile Vakıf Denetim Kurulu ibra edildi.

Üç dönem Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Sadettin KAŞIKIRIK; görevini oybirliği ile seçilen Murat DEMİR’e devretti.

Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluştu.
Yönetim Kurulu:
Murat DEMİR/Yönetim Kurulu Başkanı
Nazlı BABATAŞ ÖZEK/Yönetim Kurulu Asıl Üye
Engin KURT/Yönetim Kurulu Asıl Üye
Elif ÇİNAY/Yönetim Kurulu Asıl Üye
Pelin İREN/Yönetim Kurulu Asıl Üye
Hakan SEYİTHANOĞLU/Yönetim Kurulu Asıl Üye
Emre DURAN/Yönetim Kurulu Asıl Üye
Talha KARADEMİR/Yönetim Kurulu Asıl Üye
Sercan KİLİMCİ/ Yönetim Kurulu Asıl Üye
Cem AYTAK/Yönetim Kurulu Yedek Üye
Fatih UĞURLUOĞLU/Yönetim Kurulu Yedek Üye
Serra Vildan CELASUN/Yönetim Kurulu Yedek Üye
Altuğ ULU/Yönetim Kurulu Yedek Üye
Hasan CÖMERT /Yönetim Kurulu Yedek Üye
Denetim Kurulu;
Zekeriya ACAR/Denetim Kurulu Başkanı
İsmet YILMAZ/Denetim Kurulu Asıl Üye
Alparslan BALOĞLU/Denetim Kurulu Asıl Üye
Akif KAZMAZ/Denetim Kurulu Yedek Üye

Murat ŞAKAR/Denetim Kurulu Yedek Üye

İlgili gündem maddesinde; Yönetim Kurulu tarafından Mütevelli Heyetine arz edilen 16 sektör temsilcimizin tamamı, oybirliği ile BASEV Mütevellisi oldu.

Baki Atilla CÖMERT, Özcan KİLİMCİ, Elif ÇİNAY, İbrahim AYDOĞAN, Ebru YOLGUN, Hakan YOLGUN, Niyazi BİLİR, Cemal ERDOĞAN, Osman EGE, Erdem BALABAN, Talha KARADEMİR, Sercan KİLİMCİ, Abdurrehman ŞAHİN, Faik EREN, Murat ARAZ, Atilla ÖZDEMİR.

Yönetim Kurulu Yeni Dönem Başkanı Murat DEMİR; teşekkür konuşması yaptı ve gelecek dönem planlarından bahsetti.

Basım Dünyası Dergisi sürdürülebilirliğine katkı sağlayan ve toplantıya katılan BASEV Dostu firmalara teşekkür belgeleri verildi.

Barış KAŞIKIRIK

Oluşur Basım Hizmetleri Anonim Şirketi

Emre DURAN
Cem Ofset Matbaacılık Sanayi Anonim Şirketi
Talha KARADEMİR
İmak Ofset Basım Yayın Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
Cem AYTAK
Er-Ay Basım Hizmetleri Ticaret Limited
Engin Kurt
Toyo Matbaa Mürekkepleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Serra Vildan CELASUN
Sappi İstanbul Kağıt ve Ticaret Limited Şirketi
Gündemin Dilek ve Temenniler maddesine geçildi.

Zekeriya ACAR, Aysan ŞAKAR, Sadettin KAŞIKIRIK konuşma yapmak için kürsüye çıktılar.

Divan Başkanı Semin YALÇIN; bir sonraki mütevelli heyeti toplantısında, sağlık ve huzur içerisinde buluşabilmek dileğiyle toplantıyı kapattı.

Mütevelli Heyeti toplantısı ile ilgili tüm detaylar Basım Dünyası Dergisi 120.sayısında.