Uluslararası 1. BASEV Kongresi Yapıldı

17-19 Nisan 2014 tarihleri arasında Yapı Endüstri Merkezi’nde düzenlenen BASEV Kongresi, katılımcılarına üç gün boyunca sunduğu zengin programın ardından sona erdi.

H. ANIL ANALAN – Ağırlıklı olarak inovasyon ve mükemmeliyet üzerine yapılan sunumların yer aldığı kongreye sektörden yoğun ilgi oldu. Sunumlara paralel olarak gerçekleştirilen ücretsiz workshoplar da ziyaretçilerden bir hayli ilgi gördü. Kongre açılış töreninde sahne alan BASEV Yönetim Kurulu Başkanı Sermet Tolan vakfın amaçlarından bahsederek şunları kaydetti: “Devlet desteği olmadan, sektör paydaşları sayesinde bugünlere gelindi. Küçük matbaacıların da nasıl büyüdüğünü ve dünyaya açıldığını gördük. Buna karşın ölçüsüz ve plansız büyüme, rekabet koşullarını sektörün aleyhine çeviriyor.”

Amacımız Sektörü Daha İyi Yerlere Taşımak

Tolan, Türkiye ve Uzak Doğu matbaacılığının serüvenine neredeyse aynı tarihlerde başladıklarına dikkat çekerek gelinen noktada onlara kıyasla ne kadar geride kaldığımıza vurgu yaptı. Tolan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün ambalajcılar sayesinde bayrağımız dik duruyor. Sektördekiler birbirlerine karşı çok acımasızlar, paylaşımcı değiller.” Tolan, bu durumun düzeltilmesine dair çözümleri masaya yatırdı ve dijitalin gelmesine rağmen hâlâ aynı anlayışla yatırım yapıldığını söyledi ve ekledi: “Bu böyle devam ederse 3-5 sene sonra para etmeyen makinelerle dolu makine mezarlığı şeklinde şirketler ortaya çıkacak. Bu kongreyi yapma sebeplerimizden birisi de bu.” Kongrenin esas amacının sektörü bir araya getirmek ve tecrübeleri paylaşarak sektörü daha iyi yerlere taşımak olduğunu söyleyen Tolan, kongreye katılan herkese teşekkür ederek sözlerine son verdi.

Sonrasında paneller, sunumlar ve workshoplarla üç gün boyunca devam eden kongre, sektörden ve sektör dışından birçok değerli insanı konuk etti. Yenilikler, yeni teknolojiler ve trendlerin sunulduğu kongrede “Yeni Rekabet Ortamında Matbaacılığın Geleceği ve Krizden Çıkış Yolları” başlığı altında birçok soruna çözüm arandı. Sabancı Holding CEO’su Hazım Kantarcı, Aselsan ve Ata Holding Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Tulga, Ultra RPM Yönetim Kurulu Başkanı Paul Mc Millan, New Media Company Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Çolakoğlu ve Bilgi Üniversitesi MAX Akademi Bölüm Başkanı Levent Erden gibi isimlerin ön plana çıktığı kongre programı çok ilgi çekti. Dergimizin Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Tatlısu ise “Konvansiyonel Matbaacılar için İpuçları” başlıklı sunumunda katılımcılara konuyla ilgili önemli bilgiler aktardı.

Kongre Sonuç Bildirimi

Kongrenin üçüncü ve son gününde yapılan sunumların ardından Marmara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Basım Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Efe Nejat Gençoğlu, ‘Kongre Sonuç Bildirimi’ni katılımcılarla paylaştı ve kongre son buldu. Prof. Dr. Gençoğlu’nun sunduğu bildirimde şunlar kaydedildi:

“Uluslararası BASEV Kongresi’nde 26 adet sunum yapılmıştır. Bu sunumların 17 adedi çağrılı konuşmacılar tarafından yapılmış, 9 adedi ise akademik çalışmaların sunumları olarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, akademisyenler tarafından hazırlanan 6 adet bildiri de poster olarak sunulmuştur. Sunumlar ağırlıklı olarak inovasyon ve mükemmeliyetçilik konularında olmuştur. Bu sunumlar, teknik konulu akademik bildirilerle de ihracat, finans gibi ekonomi konulu konuşmalarla da desteklenmiştir. Bu kongreden çıkan sonuçlar şu şekilde özetlenebilir;

“Ofset baskıda insan sağlığına zararlı olan izopropil alkol yerine sağlığa zararsız ve doğa dostu yeni ürünlerin kullanılması gerekiyor. Fiyat kırarak yapılan rekabetin sektöre zarar verdiği belirtilmiştir ayrıca, farklılaşmanın toplam kalite ve ISO 9000’i doğru ve gerektiği gibi uygulayarak yapılması ve insana yatırım yapılması gereklidir. Matbaacılık sektörünün makine, donanım ve ürün kalitesi açısından gelişmiş ülkelerden geri kalmadığı, sektörün geleceği hakkında çok karamsar olunmadığı fikri çıkmıştır. İhracat için bir birlik veya kurum ile beraber hareket edilmesinin daha doğru olacağı, basım sektöründe ihracatın geliştirilmesi için ihracatçılar birliğinin desteklerinin araştırılması ve bunlardan yararlanılması ancak bu şekilde sektördeki atıl kapasitenin kullanılabileceği ve sektörel ithalat – ihracat açığının kapatılabileceği görüşüne varılmıştır. İş ahlakının müşteri memnuniyeti açısından önemli olduğu, sadece üründe ve üretim sistemlerinde değil, hizmette ve süreçlerde de inovasyon yapılabileceği, bunun da çok önemli olduğu anlaşılmıştır. İş geliştirme, yeni sistemlerin kurulması, inovatif çalışmaların başlatılması ve sürdürülmesi konularında deneyimli kişilerden profesyonel destek alınabileceği, basım teknolojileri ile ilgili ISO standartlarının uygulanması ve PSO sertifikası ile üretim standardının belgelendirilmesinin faydalı olacağı kanısına varılmıştır.

Dünyadaki basım sektörü ile ilgili gelişmelerin takip edilmesi için fuarlara ve seminerlere katılmanın çok önemli olduğu, dijital baskının konvansiyonel baskı makinelerine sahip matbaalarda da bulunması gerektiği ve bu sayede müşterilerin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verilebileceği, dijital baskı makineleri ile üretim yaparken her 2 bin baskı sonucunda kalibrasyon yapılmasının renk tutarlılığını daha güvence altına alacağı, baskı ile internet ve sosyal medya uygulamaları buluşturularak farklı ürünler geliştirmenin ve bu şekilde farklılaşmanın yapılabileceği fikri doğmuştur. Basılı ürün satın alan firmalar kriterler belirleyerek, bu kriterlere uygun matbaaları ihaleye davet ettiklerini söylediler. Ayrıca fiyatın düşmesi için matbaalara baskı uygulamadıkları, doğru fiyatı bulmaya çalıştıkları, fiyat eksiltmenin matbaalar tarafından yapıldığı söylendi. Matbaacılar ise ihale sürecinin uzun olduğundan ve teklif verme sürecinde çok fazla fiyat sunulmasından şikâyet ettiler. Fiyatların çok düşük verilmesi konusunda matbaaların kendilerinin önlem almaları ve gerekiyorsa fiyat çok düştüğünde ihaleden çekilmeleri gerektiği vurgulandı.

Matbaaların butik, tasarım ve kreatif hizmetler verecek şekilde mi yoksa en düşük maliyette optimum kaliteyi üretecek şekilde mi yapılanacaklarının belirlenmesi gerektiği belirtildi. Ofset baskıda kullanılan merdanelerin, mürekkeplerin ve kimyasalların uygunluk kriterleri merdane seçimi ve bakımının çok önemli olduğu vurgulandı. Basım işletmelerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yapmaları gerekenler ve dikkat etmeleri gereken konular irdelendi. Ambalaj tasarımında kullanılan görsellerin önemi vurgulandı. Kâğıt, karton ve ambalaj atıklarının toplanması konusunda bireylerin bilinç ve davranışlarının çok etkili olduğu araştırmalarla ortaya kondu.”