BASEV Yönetim Kurulu ve BASEV Yüksek Danışma Kurulu Ortak Toplantıda Buluştular

25 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen BASEV Mütevelli Heyeti olağan toplantısında seçilen ve iki yıl (2021-2023) görev yapacak Yönetim Kurulu ile üç yıl (2021-2024) görev yapacak Yüksek Danışma Kurulu; ortak toplantıda bir araya geldiler.

20 Eylül 2021 tarihinde, Holiday Inn İstanbul Airport Hotel’de, Vakıf Koordinatörü Yahya Tuncer GÖRGÜN’ünyönettiği toplantıya; BASEV Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin KAŞIKIRIK ile BASEV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yasemin SEVİNÇ ve Yönetim Kurulu Üyeleri Murat DEMİR ve Nazlı Ceren BABATAŞ ÖZEK yönetim kurulunu temsilen katılırken, yüksek danışma kurulunu; başta Vakıf Onursal Başkanı ve Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Cemal Aysan ŞAKAR olmak üzere, Yüksek Danışma Kurulu üyeleri; Zekeriya ACAR, Alparslan BALOĞLU, Yakup BENLİ, Dr.Oktay DURAN, Mine Aysun KALAYLI, Mehmet Akif KAZMAZ, Mustafa KİBAR, Mustafa Sermet TOLAN ve Ahmet UZUN temsil ettiler.

Gündem maddesi gereği BASEV Yüksek Danışma Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısı seçimi yapıldı.

Seçime tek aday olarak önerilen Vakıf Onursal Başkanı Cemal Aysan ŞAKAR; BASEV Yüksek Danışma Kurulu Başkanlığı ve yine tek aday olarak önerilen Yakup BENLİ’de; BASEV Yüksek Danışma Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerine getirildiler.

2021-2023 çalışma dönemi Yönetim Kurulu projeleri ile 2021-2024 çalışma dönemi Yüksek Danışma Kurulu önerilerinin görüşüldüğü ve tartışıldığı toplantı detaylarını; Ekim/2021 tarihinde dağıtıma girecek Basım Dünyası Dergisi 114.sayısında okuyabilirsiniz.

21 Eylül 2021